VIC DANA: Marko i Mario u džamiji

VIC DANA: Marko i Mario u džamiji

Lutaju Marko i Mario pustinjom, već na izmaku snage, gladni i žedni…. Odjednom ugledaše usred pustinje džamiju.

Kaže Marko:

– Haj’mo tražiti šta jesti i piti, ne mogu više, umrećemo.

Mario odgovara:

– Može, ali predstavićemo se kao Muslimani.

Marko:

– Neću ja vala, pa kad bi umro od gladi i žeđi.

Mario:

– Kako hoćeš. Uglavnom, ja sam od sada Muhamed….!

Ulaze oni u džamiju, a tamo sedi jedan čovek.

– Zdravo, ja sam Muhamed, a ovo je moj prijatelj Marko. Zanima nas možemo li dobiti hrane i pića, iscrpljeni smo i gladni.

Ovaj ih pogleda i zovnu nekog svog Ahbaba što je sedeo u dnu džamije i reče mu :

– Donesi Marku da jede i pije šta želi, a ti Muhamede, brate, znaš da je Ramazan..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share This